Üdvözöljük a SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola honlapján!

A magyar iskolarendszerű képzés csúcsán a PhD képzés helyezkedik el. A PhD fokozattal rendelkező egyén jelentése magyarul, a filozófia oktatója, latinul:pholosophiae doctor, angolul: Doctor of Philosophy. A PhD az Európai Unióban is egységesen elfogadott, egyetlen tudományos fokozat, amely 19-20. század fordulóján alakult ki és terjedt el (Magyarországon is 1945-ig). A PhD fokozat kiadásának joga nemzetközileg, kezdetektől fogva az egyetemekhez kapcsolódik. 1945 után a tudományos fokozat (tudomány kandidátusa, CSc) kiadásának joga a Magyar Tudományos Akadémiához került. 1993-tól ez a jog visszakerült az egyetemekhez és ismét a PhD megnevezést kapta. A PhD fokozat kiadása kizárólag akkreditált doktori iskolák (PhD képzések) keretében történhet. A doktori iskolák kialakítása és akkreditációja (Magyar Akkreditációs Bizottság) tudományágakhoz kapcsolódóan folyik. Az MTA 2000. évi tudományok osztályozási rendszere szerint a társadalomtudományokon belül két tudományterület került meghatározásra, amely a gazdaságtudományi területhez kapcsolódik, a gazdálkodás- és szervezéstudományok illetve a közgazdaságtudományok.

A PhD fokozat elnyerése azt tanúsítja, hogy annak birtokosa kutatásra és annak eredményeinek publikálására alkalmas és felkészült. Az elmúlt évtized, de még inkább a következő évtizedek az új tudás és információk generálására koncentrál. A hatalmas, az exponenciális mértékben növekvő információtömeg jelentős része tudományokhoz kapcsolódik. Az új információk rendszerezése, modellezése, köztük lévő kapcsolatok feltárása a tudomány feladata, beleértve a társadalomtudományokat is. Az új információ és kommunikációs technológia és egyéb technológiák rohamos innovációja, szükségesé teszik, azok elterjedése és befogadása társadalom és gazdaságtudományi feltételeinek és következményeink tudományos kutatását és előrejelzését. Az egyre erősödő tudásalapú társadalomban a kontinensek, a gazdasági közösségek, a nemzetgazdaságok, a csoportok illetve az egyének versenyképességét, ehhez a folyamathoz való hatékony alkalmazkodás dönti el. A fenntarthatóság biztosítása szintén megköveteli a természeti, a társadalmi és a gazdasági környezet hatékony összehangolását és integrálását, amely szintén tudományos ismeretek és módszerek segítségével valósítható meg.

A SZIE elődjén 1993-ban került ideiglenesen – más doktori iskolákhoz hasonlóan - akkreditálásra az első doktori iskola közgazdaságtudományok területén, majd 2002-ben, a végleges akkreditáció során, a gazdaság-és szervezéstudományokba került besorolásra. A képzési rendszer alsóbb szintjeihez viszonyítva a kutatásra való felkészítés dominál, amelyen belül a képzés ezt segíti elő és főleg módszertani ismeretekre koncentrál. 2016-tól a képzési rendszer megváltozott, az előző 3 éves rendszerrel szemben, 2+2 éves rendszeré változott. Az első két évben a tantárgyi tanulmányok mellett kiegészítő szerepet játszik a kutatás, a második két éves ciklusban kizárólag kutatási és publikációs tevékenység folyik. Az első szakaszt követően (4. szemesztert) a PhD hallgatóknak komplex vizsgát kell tenni, amelynek sikeressége, feltétele a PhD tanulmányok folytatásának. A PhD képzés magyar és angol nyelven, illetve három tagozaton: nappali ösztöndíjas, levelező költségtérítéses, valamint egyéni költségtérítéses képzés keretében folyik. A PhD cím elnyerése fontos feltétele a felsőoktatási és kutatóintézeti karriernek. Az utóbbi időszakban egyre több szakember, akik nemzetközi szervezetekben illetve intézményekben, multinacionális vállalatokban dolgoznak, jelentkezik a doktori iskolába és szerez sikeresen PhD fokozatot.

A Doktori Iskola fontos feladata a habilitált doktori (dr. habil.) cím odaítélése, amely az felsőoktatásban dolgozó PhD fokozattal rendelkező oktatók, oktatási és előadói képességeinek, valamint tudományos teljesítményeinek egyetemi keretekben való megítélése. A dr.habil. cím elnyerése, egyetemi tanári pályázaton való indulásnak egyik fontos feltétele.

Minden érdeklődő jelöltet szeretettel várjuk a közös kutatási munkára, annak eredményeinek magas szintű hazai és nemzetközi publikálására.

„A TUDOMÁNYOS JÖVŐD NÁLUNK KEZDŐDIK!”

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára