Habilitáció

A habilitációs eljárás szabályait, a doktori iskola feladatait a habilitációs eljárás során az Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa határozza meg.

Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat 6.§-a értelmében:

(1) A habilitációs eljárás megindítását az kérheti (az adott DI szabályzata – ügyrendje – ismeretében), aki:

  1. egyetemi/MSc oklevéllel és doktori (PhD), illetve azzal egyenértékűnek tekinthető tudomány kandidátusa fokozattal, vagy magasabb tudományos címmel rendelkezik,
  2. a tudományos fokozatát szervezett képzés keretében legalább öt éve, illetve egyéni felkészülőként legalább három éve szerezte meg,
  3. büntetlen előéletű és cselekvőképes, valamint,
  4. akinek igazolt oktatási, szakmai tevékenysége, és annak eredményei megfelelnek a DI ügyrendjében meghatározott publikációs és egyéb követelményeknek,
  5. a tudományos teljesítménye eléri a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítéléséhez a pályázó által választott diszciplína tudományágához tartozó illetékes akadémiai osztály által megkövetelt tudománymetriai minimumkövetelmények 50 %-át. A Doktori Iskola habilitációja a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának előírásai érvényesek. (A követelmények megtalálhatók az MTA honlapján.) A pályázó tudománymetriai adatainak igazolására kizárólag a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)-ban nyilvántartott adatok fogadhatóak el.