TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

A projekt célja az egyetemünkön tanuló tehetséges hallgatók és doktoranduszok előrehaladásának hatékonyabb segítése a tehetséggondozás egységes rendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése révén, a tudományos, valamint versenyszféra folyamatosan változó, de egyre növekvő igényeinek megfelelően.

A projekt támogatja a doktori iskolákban oktató fiatal oktatók és kutatók, valamint hallgatók tudományos fejlődését, a nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerük folyamatos fejlesztését a doktori iskolák nemzetközi elismertetése érdekében. A kutatási infrastruktúra továbbfejlesztése lehetőséget teremt a nagy nemzetközi projektekbe való sikeresebb bekapcsolódásra. A támogatás emeli az egyes karok által szervezett TDK konferenciák szakmai színvonalát, valamint elősegíti a konferencián résztvevő hallgatók, továbbá a munkájukat irányító oktatók és kutatók részére a napjaink követelményeinek megfelelő munkafeltételek kialakítását, kutatási lehetőségeket és a nemzetközi  kitekintést. A projekt hozzájárul a megnövekedett hallgatói létszám miatt feltétlenül szükséges, a tehetségek felfedezésére alkalmas, tutoriális foglalkozási rendszer kialakításához, továbbá elősegíti, hogy a szakkollégiumok tehetséges hallgatói már a graduális képzés során intenzívebben bekapcsolódhassanak az intézményben folyó kutatás-fejlesztési programokba, részt vehessenek hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai tanulmányutakon.

A projekt honlapja: http://talentum.szie.hu

A Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolája keretein belül számos tevékenység valósult meg a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0011 projekt támogatásával. Az elért szakmai eredmények bemutatása céljából 2013. október 30-án zárókonferenciát tartott a Doktori Iskola.

Dr. Szűcs István egyetemi tanár, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetőjenyitotta meg a konferenciát.A tanácskozás résztvevőit Dr. Bokor Zoltán tudományos munkatárs, projektvezető köszöntötte.

Dr. Vinogradov Sergey egyetemi docens, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkára a projekt keretében megvalósult tevékenységeket és ezek főbb eredményeit foglalta össze előadásában. A projekt támogatásával 22 képzési program valósult meg, 21 doktorandusz és doktorjelölt részesült konferenciatámogatásban, melynek eredményeként 27 db tudományos publikáció született. 12 db K+F tanulmány készült el. A Doktori Iskola doktoranduszai és oktatói öt szakmai tanulmányúton vehettek részt. A projekt támogatásával korszerűsítettük a Doktori Iskola honlapját, létrejött a Doktori Iskola korszerű számítástechnikai terme, amelyben 15 gépre az EViews programcsomag került beszerzésre. Két doktorjelölt Kocsis Károly Fiatal Oktatói-Kutatói Ösztöndíjban részesült 10 hónapig.

Dr. Molnár Márk egyetemi docens a „Fejezetek a mikroökonómiából: Piaci tökéletlenségek egyes kérdései” c. K+F projekt eredményeitfoglalta össze.

Dr. Lehota József egyetemi tanár rövid előadást tartott a Marketing kutatócsoport által megvalósított K+F projektek eredményeiről.

Törőné Dr. Dunay Anna egyetemi docens „Az adózási rendszer és az innováció kapcsolata” c. K+F projekt eredményeiről számolt be.

Dr. Fehér János egyetemi docens a „Transzformatív vezetés egyes magyarországi szervezeti szegmensekben” és a „Humán vezetői életutak Magyarországon” c. K+F projektek eredményeitfoglalta össze.

Dr. Poór József egyetemi tanár a „HRM a nemzetközi cégeknél (HR-funkció átalakulása nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Magyarországon és a Kelet-európai régióban)” c. K+F projekt eredményeit foglalta össze előadásában.

Szabó Katalin PhD hallgató, évfolyamfelelős (III. évf.) a TÁMOP támogatásával megvalósult programok hallgatói értékeléséről, visszhangjáról beszélt.

Csicsman József matematikus, cégvezető (Calculus Bt.) röviden bemutatta a projekt támogatásával beszerzett EViews programcsomagot.