Doktori Iskola Tanácsának februári ülése

A 2017. február 15-i ülésen Dr. Lehota József köszöntötte a Doktori Iskola Tanács megjelent tagjait, majd ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a jelenlévők elfogadtak, ezzel megkezdve a munkát.

Ezt követően Dr. Hajós László nyugalmazott egyetemi tanárt köszöntötte a Doktori Iskola Tanácsa a 70. születésnapja alkalmából.

A napirendi pontok alapján szavazás történt:

 • Fokozat odaítéléséről
 • Bírálóbizottságok jóváhagyásáról
 • Fokozatszerzésre történő jelentkezések és a Szigorlati Bizottságok jóváhagyásáról
 • Abszolutórium kiadásáról
 • Habilitációs odaítéléséről
 • A korábban témákat meghirdetők és új témákat hirdetők elfogadásáról
 • A meghirdetett témák elfogadásáról
 • Kötelezően választandó tantárgy I. év 1. félévében történő meghirdetésről
 • Az új képzési rendszerben a tandíj összegének meghatározásáról
 • Bemeneti előképzettségi követelményről
 • SZIE Kosáry Domokos Könyvtárfejlesztésének támogatásáról
 • Együttműködési megállapodásról
 • Benyújtott kérvényekről

Dr. Lehota József tájékoztatót tartott

 • A másodéves doktoranduszok közbülső vizsgájának tapasztalatairól
 • A Stipendium ösztöndíjasok körében történt elégedettségi felmérés eredményéről
 • Nyelvi vizsgáról (intézményi nyelvi vizsgáról)

Dr. Lehota József megköszönte az Iskola Tanács tagjainak munkáját és berekesztette az ülést.

Doktori Iskola Tanácsának februári ülése
Doktori Iskola Tanácsának februári ülése
Doktori Iskola Tanácsának februári ülése
Doktori Iskola Tanácsának februári ülése
Doktori Iskola Tanácsának februári ülése
Doktori Iskola Tanácsának februári ülése