A Doktori Iskola vezetője

Dr. habil. Lehota József DSc.

Beosztás: Egyetemi tanár

Iroda: 2109

Email: Lehota.Jozsef@gtk.szie.hu

Hivatali telefon: +36-28-522-000/1917

Publikációs lista: Az MTMT adatbázisában

Személyi adatlap: Az ODT-honlapon

Szervezeti egység: SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
Üzleti Tudományok Intézete